Mens vi venter på våren

Fremhevet

Nordstrand Musikkselskaps kor er i gang med øvelser igjen, og vi gleder oss over nye sangere.

Det er fremdeles plass til flere! Det er bare å møte opp. Vi øver mandager 19 – 21.30 i aulaen på Holtet skole.

På repertoaret nå står flotte nordiske sanger om våren og naturen, som vi skal framføre på konsert i mai måned.

Dirigenten vår er Tore Brox.

Korets leder er Hans Martin Hovden (mobil: 911 36 910 eller e-post: hansmartinhovden@gmail.com)

VÅRKONSERT

VELKOMMEN til konsert i Nordstrandhuset fredag 6. mai klokka 19.00 med livsbejaende musikk som hyller den nordiske naturen, før og nå. Tore Brox dirigerer og koret synger a cappella en times tid, uten pause. Det blir musikk av blant andre Peterson-Berger, Dyrst, Grieg, Islandsmoen, Holm Foosnæs og Lindemann.

Billetter kroner 200,- kjøpes ved inngangen. Barn gratis.

Jubileumskonsert i Nordstrand kirke

Det begynte med en innsenderartikkel i Nordstrands Blad 26. oktober 1940, hvor forfatteren søker «et avspenningsgrunnlag i den hektiske, trellbundne og mørklagte tid». Forfatteren mener å finne det i musikken. – 9. november samme sted reises tanken om å danne «en forening som kunne koordinere den allerede bestående musikkinteresse, og veilede og støtte alle som ville søke gleden i musikkens verden».

Tanken vant tydeligvis gjenklang og ble drøftet. En femmannskomité rykket inn et opprop i Nordstrands Blad 3. mai 1941, og Nordstrand Musikk-Selskap ble konstituert 6. mai i et proppfullt sangværelse på Nordstrand høyere skole. Innbyderkomiteen ble Selskapets første styre. «Hjulet var i sving, det musikkens hjul som skulle bringe Nordstrand og Nordstrand Musikk-Selskap så meget heder, ære og berømmelse i årene fremetter.»*

Krigssituasjonen, lokalpatriotismen og det gode musikkmiljøet på Nordstrand tillot styret å sette seg høye mål: et kor, stort nok og godt nok til å påta seg større oppgaver både i og utenfor sognet, og et orkester med symfonisk besetning så langt det lot seg gjøre. Orkesteret måtte nedlegges sist i 1960-årene, men koret nådde hurtig en størrelse og en standard på høyde med de store i Oslo, og det holdt seg der i mer enn to generasjoner.

(Utdrag fra korhistorien skrevet av Tor Guttu).

I år er NMS 80 år. Det må vi jo feire!

Billetter ved inngangen, kr 250.

VELKOMMEN!