Kontakt oss

Vi øver hver mandag kl 19.00 – 21.30 i aulaen på Holtet videregående skole.
Det er en fordel å kunne litt noter, men vi har ingen prøvesynging for nye medlemmer.

For mer informasjon, kontakt:

Styreleder: Hans Martin Hovden
Mobil: 91136910
E-post: hansmartinhovden@gmail.com

Nettansvarlig: Catharina Jacobsen
Mobil: 90564660
E-post: catjac@online.no