Jubileumskonsert i Nordstrand kirke

Det begynte med en innsenderartikkel i Nordstrands Blad 26. oktober 1940, hvor forfatteren søker «et avspenningsgrunnlag i den hektiske, trellbundne og mørklagte tid». Forfatteren mener å finne det i musikken. – 9. november samme sted reises tanken om å danne «en forening som kunne koordinere den allerede bestående musikkinteresse, og veilede og støtte alle som ville søke gleden i musikkens verden».

Tanken vant tydeligvis gjenklang og ble drøftet. En femmannskomité rykket inn et opprop i Nordstrands Blad 3. mai 1941, og Nordstrand Musikk-Selskap ble konstituert 6. mai i et proppfullt sangværelse på Nordstrand høyere skole. Innbyderkomiteen ble Selskapets første styre. «Hjulet var i sving, det musikkens hjul som skulle bringe Nordstrand og Nordstrand Musikk-Selskap så meget heder, ære og berømmelse i årene fremetter.»*

Krigssituasjonen, lokalpatriotismen og det gode musikkmiljøet på Nordstrand tillot styret å sette seg høye mål: et kor, stort nok og godt nok til å påta seg større oppgaver både i og utenfor sognet, og et orkester med symfonisk besetning så langt det lot seg gjøre. Orkesteret måtte nedlegges sist i 1960-årene, men koret nådde hurtig en størrelse og en standard på høyde med de store i Oslo, og det holdt seg der i mer enn to generasjoner.

(Utdrag fra korhistorien skrevet av Tor Guttu).

I år er NMS 80 år. Det må vi jo feire!

Billetter ved inngangen, kr 250.

VELKOMMEN!

JUBILEUMSKONSERT 2. DESEMBER 2021

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_9492-1024x768.jpeg

NORDSTRAND MUSIKKSELSKAPS KOR ble startet under 2. verdenskrig. Det utviklet seg raskt til å bli en betydelig
aktør i hovedstadens musikkliv, med mange medlemmer, eget symfoniorkester og flotte konserter.

I 2021, 80 år senere, er koret mindre, i overkant av 30 medlemmer, men gleden over å synge sammen er helt identisk.

Derfor inviterer vi til jubileumskonsert med blandet repertoar i disse post-pandemiske tider, og håper inderlig
vi får muligheten til å glede nye og gamle lyttere i

NORDSTRAND KIRKE – 2. DESEMBER.